Polityka prywatności

Polityka prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w
zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie
podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich
przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z
naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje
dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku
na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności
pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w vogelis.pl.

I. Administrator Danych Osobowych


Administratorem danych osobowych vogelis.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

VOGELIS ŁUKASZ SZWACZKA
UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 73/4,
41-219 SOSNOWIEC

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie
danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych
należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem,
  a vogelis.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie
  najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-
  sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone
  w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT vogelis.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie
  standardy ochrony danych osobowych.
  ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie
  ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w
vogelis.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na
ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i
pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują
rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu
złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient
w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z
vogelis.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i
  zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
  niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
  vogelis.pl;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
  (wymagany przez przewoźników)
  Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
  B. Złożenie zamówienie
  W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
  zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo
  pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
  Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
 5. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu
  sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 6. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
  niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 7. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 8. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
  (wymagany przez przewoźników).
  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż
  wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 9. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania
  przesyłki;
 10. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
  niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 11. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych
  metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu

sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy
dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu
  sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
  niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez vogelis.pl i
  następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
 3. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane
  są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
  jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju
  przesyłki przekazywane są :
  a. FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O.O. Z siedzibą w Warszawie (KRS:
  0000037973 , NIP: 5261005306 )

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają
zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub
przechowywane przez vogelis.pl.
vogelis.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935, NIP: 779 236 98 87)
  operatora serwisu przelewy24.pl
  Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze
  stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
  C. Marketing
  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
  procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na
  który przesyłane będę informacje handlowe z vogelis.pl, z których w każdej chwili możesz
  zrezygnować logując się na swoje konto w vogelis.pl lub klikając link anulujący
  subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne
w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w
formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie
usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie
prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku

prawnego.
IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po
wejściu na vogelis.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta vogelis.pl.
W ramach vogelis.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Klienta.
W ramach vogelis.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  vogelis.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach vogelis.pl;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych vogelis.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta
  ustawień i personalizację interfejsu vogelis.pl;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych
  bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
  W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
  może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
  internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
  internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z
  vogelis.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
  Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
  zakończeniu odwiedzin w vogelis.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka
  a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
  internetowej.
  A. vogelis.pl (serwer)
  System informatyczny, z którego korzysta vogelis.pl automatycznie gromadzi w logach
  dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z vogelis.pl. Dane te
  gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu
  operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,
  dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na vogelis.pl i są w vogelis.pl ne
  jedynie w procesie optymalizacji vogelis.pl w celu zapewnienia jak największej wygody
  korzystania.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią

jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
systemowych.
vogelis.pl korzysta z serwerów ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C z
siedzibą we Tarnowie (REGON: 122662465; NIP: 8733250257). Firma ta nie ma
bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.
B. vogelis.pl (cookies)
vogelis.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia vogelis.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania
vogelis.pl do Twoich potrzeb.
vogelis.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym
  cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej
  aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania vogelis.pl (sesja trwa 30 dni od
  ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania vogelis.pl; (sesja trwa
  30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu vogelis.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm
  sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś,
  włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów,
  kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z
  Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym
  cookie jest kasowane);
  C. Google Analytics (cookies)
  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
  umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez
  vogelis.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
  plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
  usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
  zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
  przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
  jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
  systemowych.
  Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
  kasowane.
  D. Google AdWords (cookies)
  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
  umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez vogelis.pl oceny
  poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci
  AdWords.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach

plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.
E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
vogelis.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i
znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać
dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej vogelis.pl lub zawierające
inne niż wymienione w polityce prywatności dane.
vogelis.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak
za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych
partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich
cookies.
vogelis.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów vogelis.pl
vogelis.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w vogelis.pl linki do innych stron internetowych. vogelis.pl nie
odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli,
operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z
naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz
powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi
Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, vogelis.pl
dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na
podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie
i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora
Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą:
agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy
kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi
podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i

zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie
jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych
Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności vogelis.pl
vogelis.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania vogelis.pl
lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie vogelis.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji
e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
http://vogelis.pl/polityka-prywatnosci .
VIII. Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz
prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci
  pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować
  samodzielnie.

IX. Kontakt


vogelis.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych
sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail
biuro@vogelis.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz
lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail biuro@vogelis.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Vogelis Łukasz Szwaczka
Braci Mieroszewskich 73/4,

41-219 Sosnowiec
NIP 644-340-65-72, REGON 385576747